Địa chỉ

Số 161, Nguyễn Du, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định

Số điện thoại

0228 3644279

Fax

0228 3867059

Email

sovhttdl@namdinh.chinhphu.vn

Gửi cho chúng tôi một tin nhắn